PvdA wijst ministelsel af

DEN HAAG, 16 APRIL. De PvdA-top heeft het ministelsel dat de VVD in de sociale zekerheid wil invoeren, onder vuur genomen. In een interview met het blad FNV Magazine van volgende week noemt PvdA-leider Kok het ministelsel voor de kabinetsformatie een “hoofdkwestie”. Hij vraagt de VVD voor een eventuele deelname aan het kabinet af te zien van het ministelsel. Anders loopt de VVD het risico, aldus Kok “dat men zichzelf uitschakelt.”

De fractieleider van de PvdA in de Tweede Kamer, Wöltgens, greep gisteren opnieuw naar het middel van de open brief, ditmaal aan VVD-leider Bolkestein. Hij verwijst daarin naar een artikel van Bolkestein in NRC Handelsblad van 6 april waarin de VVD-leider het ministelsel verdedigde. In zijn brief aan Bolkestein (aanhef: “Beste Frits”) wijst Wölgtens erop dat met het VVD-plan werknemers en ambtenaren die volgend jaar ziek of werkloos worden het risico lopen dat ze in één klap terugvallen van een inkomen van 2500 tot 4500 gulden netto per maand naar 1.000 gulden.

Bolkestein heeft de brief per kerende post beantwoord met de mededeling dat de VVD weliswaar voor mensen die voor het eerst een uitkering krijgen een mini-stelsel wil uitvoeren - met wettelijke uitkeringen van 60 procent van het huidige minimumloon - maar dat werknemers zich particulier kunnen bijverzekeren. De VVD is dan ook absoluut niet van plan op haar voorstel terug te komen. De sociale zekerheid is aan een modernisering toe, aldus Bolkestein.