Prijsindexcijfer

In het hoofdartikel 'De prijzen van de overheid' (NRC Handelsblad, 13 april) wordt de overheid 'als grote prijsopdrijver' aan de schandpaal genageld.

De nuance - toch het handelsmerk van deze krant - ontbrak hier ten enenmale. Het hoofdartikel stelt dat “prijsstijgingen veroorzaakt door de overheid verdedigbaar zijn als het gaat om het beperken van subsidies”. Alle andere prijsstijgingen worden daarmee kennelijk gekwalificeerd als “het aanboren van nieuwe inkomstenbronnen”.

Er wordt over het hoofd gezien dat 'beperking van subsidies' ook bij vele andere prijsstijgingen een rol speelt. Als voorbeeld de in het commentaar gewraakte prijsstijging van de reinigingsrechten. Het grootste deel van deze prijsstijging is een gevolg van de zwaardere normstelling voor het omgaan met ons afval, om te voorkomen dat ons huidige gedrag een hypotheek legt op toekomstige generaties (= subsidie door die toekomstige generaties). Het is dan ook juist dat de overheid de lasten van onze eigen welvaart aan onze generatie in rekening brengt. Ook voor wat betreft de gewraakte brandstofaccijnzen is het goed te bedenken dat het autobezit en -verkeer op vele manieren gesubsidieerd wordt. Zo derft de rijksoverheid jaarlijks voor een bedrag van minimaal een half miljard aan inkomstenbelasting, door de aftrekbaarheid van rente bij de financiering van auto's. Het is maatschappelijk wenselijk dat alle afwenteling en subsidies van autobezit en -gebruik worden verminderd, onder meer door een verhoging van de brandstofaccijns.

    • Mark de Rekere