Moeilijk jaar voor Porceleyne Fles

Koninklijke Delftsch Aardewerkfabriek De Porceleyne Fles Anno 1653 heeft met 1993 een “moeilijk jaar achter de rug”, zo bericht de directie. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening kwam uit op 1,1 miljoen negatief terwijl er voorzieningen ten bedrage van 0,5 miljoen nodig waren waardoor het netto resultaat uiteindelijk op 1,6 miljoen negatief belandde. De omzet liep vorig jaar een kwart terug tot 9,3 miljoen gulden.

De inmiddels op gang gekomen reorganisatie en 'een aan de economische realiteit aangepaste produktiecapaciteit' zullen naar verwachting van de directie in 1994 bijdragen aan een wezenlijke verbetering. Of het resultaat dit jaar al positief zal uitvallen, is onzeker.