Lijnco

Driemaal achtereen meldde NRC Handelsblad de ondergang van Lijnco, steeds met de aantekening “ooit met 700 werknemers de grootste werkgever in de stad Groningen”.

Van dat laatste is geen sprake. Al drie- tot zevenmaal groter zijn ook nu nog achtereenvolgens de universiteit (circa vijfduizend), het Academisch Ziekenhuis (ruim vierduizend), de gemeente (vierduizend), Gasunie (tweeduizend, niet allemaal in de stad) en het Energiebedrijf EGD (bijna negentienhonderd). Zelfs binnen de eigenlijke industrie waren 'ooit' groter: Niemeijer en Philips (20 jaar geleden respectievelijk bijna negenhonderd en achthonderd) en vermoedelijk Wolters-Noordhoff.

Wel bijzonder aan Lijnco was de snelle groei van dit technisch hoogwaardige bedrijf in een periode dat Nederland industrieel snel onttakeld werd en het toch al industrie-arme Groningen nog sneller.

    • R. Tamsma