KRO-journalisten voelen zich door hun voorzitter verlaten

HILVERSUM, 16 APRIL. 'Honderden' zegden hun lidmaatschap op, bestuursleden kookten van verontwaardiging, maar of er koppen gaan 'rollen' bij de KRO over het programma waarin het commissariaat werd onthuld van CDA-lijsttrekker Brinkman bij een van belastingfraude verdacht bedrijf, is nog maar de vraag.

Helemaal uitgesloten is het niet. Een aantal messen in zowel het 'bedrijf' als de 'vereniging' is geslepen. Zo vindt de redactionele staf van de acualiteitenprogramma's Reporter en Brandpunt dat KRO-voorzitter G. Braks moet verdwijnen. De voorzitter laat te veel zijn oren hangen naar het CDA, luidt de klacht, en staat te weinig achter 'zijn' personeel. Zijn opmerking afgelopen zondag in Het Capitool, dat de Raad voor de Journalistiek de gewraakte KRO-uitzending maar eens moest toetsen aan journalistiek-ethische regels, was daarvan 'het zoveelste' bewijs.

In de 'vereniging' zijn de voorzitters van de afdelingsbesturen in de provincie in opstand gekomen. Zij eisen het vertrek van de programmamakers. “Een programma als Reporter hoort überhaupt niet thuis in een christelijke omroep”, liet de voorzitter van het afdelingsbestuur Den Bosch zich ontvallen. Over Braks lieten hij en andere afdelingsbesturen zich aanmerkelijk milder uit. Gisteravond hebben vijf van de zeven afdelingsbesturen (met beperkte macht) en een aantal leden van het (algemene) bestuur (met alle macht) zich met Braks over het programma onderhouden. De uitkomst: het was een openhartig gesprek en er wordt veel genuanceerder over de hele 'affaire' gedacht dan tot nog toe via 'de media' naar buiten was gekomen. Op het programma staat nog een bestuursvergadering, vandaag, en een onderhoud van Braks met de redactionele staf van KRO-televisie.

Deze hoofdrolspelers hullen zich in stilzwijgen. Er is een afspraak de vuile was niet buiten te hangen en daar houdt men zich aan. Hoofd-informatie Ton Verlind van KRO-televisie zegt alleen dat hij de toekomst met “optimisme tegemoet ziet”. Verlind is gepokt en gemazeld in de KRO. In dezelfde functie overleefde hij enkele jaren geleden de zogenoemde 'hoofden-affaire': de nasleep van een programma over een wonderbaarlijke handel in menselijke hoofden van sterverslaggever Willebrord Frequin. De hele hoofdenhandel bleek van A tot Z verzonnen, Frequin werd ontslagen. Als binnen de KRO bij de 'Brinkman-affaire' dezelfde logica wordt toegepast als bij de hoofden-affaire, dan zou bij aanhoudende verzoeken van het bestuur de programmamakers te straffen eindredacteur Fons de Poel van het programma Reporter wel eens op de korrel kunnen worden genomen.

De positie van Braks is niet onmiddellijk in het geding, maar erg lang zal hij het ook niet meer kunnen uithouden bij de KRO, zo menen insiders. Vooral afgelopen zomer, toen Braks meer uit dan thuis was in Hilversum als gevolg van zijn wereldwijde campagne voor het voorzitterschap van de Wereldvoedselorganisatie FAO, bereikte de onvrede over de voorzitter een hoogtepunt. De eis van de redacteuren eerder deze week dat Braks maar eens moest kiezen tussen zijn liefde voor het CDA en het voorzitterschap van de KRO, was een venijnige bevestiging van de algehele onvrede over zijn functioneren. Hij heeft weliswaar niet de eindverantwoordelijkheid over de programma's (die ligt bij de directeuren), als voorzitter wordt hij toch geacht te weten wat er in het bedrijf gebeurt en achter de programma's te staan. De bestuursleden zullen daarover overigens ook niet veel anders over denken.

Vrijwel uitgesloten is in het licht van de onvrede van het personeel een eigengereid optreden van de voorzitter. Zijn illustere voorganger H. van Doorn uit de jaren zestig/zeventig schrok daarvoor niet terug, zelfs niet toen hij tot groot verdriet van het KRO-bestuur de KVP had verwisseld voor de PPR. Begin jaren zeventig ontsloeg Van Doorn Brandpuntverslaggever Frits van der Poel, nadat deze zonder daarvan melding te hebben gemaakt een geklede Phil Bloom wilde interviewen tegen een achtergrond van naakte mannen en vrouwen. Van der Poel had eerder in een programma een paar vervelende opmerkingen over het koningshuis gemaakt, een 'mode-gril' waar Van Doorn van gruwde. Omdat in het programma met Phil Bloom ook prinses Christina nog een veeg uit de pan kreeg, werd Van der Poel de wacht aangezegd.

    • Zeger Luyendijk