Inzweren

In het artikel van redacteur Bas Blokker in NRC Handelsblad van 12 april leest ik tot mijn ontsteltenis met grote kopletters: 'Geen tumult, wel buttons bij inzweren CD-raadslieden'. Hiervoor is niet alleen de koppenmaker verantwoordelijk, want ook in het artikel komt het woord 'inzweren' driemaal voor.

Dit is ontoelaatbaar, het Engelse 'to swear in' is in goed Nederland beëdigen en niets anders. Het gebruik van zo'n overduidelijk anglicisme moet verboden worden.

    • S. Pols