Informele logica

Jan Libbenga vestigt in zijn artikel 'Kritisch denken is typisch Amerikaans' (NRC Handelsblad, 7 april) de indruk, dat behalve het NIMBAS in Utrecht, verder geen enkele Nederlandse opleiding aandacht schenkt aan informele logica.

Als doorstromer (van HEAO naar WO-Bestuurskunde) heb ik zojuist met plezier aan de Open universiteit de cursus Argumentatie en openbaar bestuur gevolgd. Vrijwel die hele cursus draait om informele logica, met name het algemene redeneer-model van Stephen Toulmin.

Bij de Open universiteit kan deze doctoraalcursus van 100 uur worden ingebracht voor de drs-titel bestuurskunde, maar ook bij Sociale Wetenschappen of zelfs Filosofie! Informele logica overschrijdt nu eenmaal de disciplinaire grenzen: zowel bij het NIMBAS als bij de Ou.

    • C.J. Keltjens