'Inbraken van politie leiden tot politiestaat'

DEN HAAG, 16 APRIL. Het toelaten van de zogeheten inkijkoperaties in bedrijven en woningen van verdachten door de politie betekent het “accepteren van de politiestaat”.

Dit schrijft de Nijmeegse hoogleraar strafprocesrecht G.J.M. Corstens in het vandaag verschenen nummer van het Nederlands Juristenblad. Corstens schrijft dat hij een avond “in verbijstering heeft doorgebracht” toen vorige maand via een artikel in deze krant bekend werd dat de politie met medeweten van het openbaar ministerie af en toe inbreekt bij verdachten in het kader van een onderzoek. Inmiddels heeft minister Hirsch Ballin (justitie) toegegeven dat ter bestrijding van de zware criminaliteit zonder toestemming van de rechter-commissaris inkijkoperaties worden uitgevoerd in opslagplaatsen, schuren en loodsen van verdachten. Over het door deze krant eveneens beschreven inbreken in woningen van verdachten schrijft de minister dat uit de “aan hem verstrekte informatie niet blijkt dat de politie regelmatig op onrechtmatige wijze woningen betreedt”. Hoe vaak dit wel gebeurd is, zegt de minister niet. Er is hem maar één incident gemeld.

Volgens Corstens gaan de gemelde methodes, die nog door de Hoge Raad moeten worden goedgekeurd, “alle perken te buiten”. “De politie, klaarblijkelijk gesteund door het openbaar ministerie, stoort zich niet aan de Grondwet en het Wetboek van Strafvordering.” De hoogeleraar meent dat er sprake is van “onrechtmatigheid tot in het exponentiële”. “Behoudens in noodgevallen dient in een rechtsstaat de overheid zich aan de wet te houden. De overheid die dit niet doet, overschrijdt de grenzen van de rechtsstaat”.