Het verbond

Hij zit in zijn hoofd, maar hij krijgt hem met geen mogelijkheid op papier.

“Gewoonlijk”, zegt Peter Bergström, “wordt het oerrund afgebeeld als een kolossale vechtmachine. Ik zie hem hertachtiger, soepel en wendbaar. Maar als ik begin te tekenen, maak ik hem van de weeromstuit te mooi, te elegant.”

Toch: een enorm dier met een fier karakter en machtige horens. En op zeker moment is de mens begonnen er een huisdier van te maken. Wanneer? Hoe? Waarom?

Om het vlees waarschijnlijk, en om de huid. En het staat ook wel vast dat het rund op grote schaal als trekdier is gebruikt.

Niet om de melk. Volwassen mensen konden geen melk verdragen. Ze konden de lactose niet vergisten. Stofwisselingsproblemen. Diarree. Ons huidige melkgebruik is een aanpassing aan de koe, iets wat de koe ons geleerd heeft.

Dus melk in eerste instantie hooguit in verduurzaamde vorm: boter, kaas, yoghurt-achtige produkten. Ook vanwege de houdbaarheid natuurlijk. Er waren nog lang geen koelkasten.

Dat moment, dat moet je je eens voorstellen. De mens, het oerrund en de beslissing: met jou ga ik iets beginnen. Duizenden jaren geleden. Want daar mag je ook weleens bij stilstaan: ons verbond met de koe is heel wat ouder dan dat met de meeste nog in zwang zijnde goden.

    • Koos van Zomeren