Helvoet weet verlies terug te dringen

Helvoet Holding te Hellevoetsluis (technische rubber- en kunststofprodukten) heeft over 1993 een verlies geboekt van 1,6 miljoen gulden. Dat is minder dan het verlies van 2,44 miljoen gulden uit het jaar ervoor. De omzet ging fors achteruit van 61,2 miljoen tot 50,7 miljoen gulden.

Voor 1994 verwacht Helvoet een licht positief resultaat te boeken. Het is daarmee iets voorzichtiger dan de kwalificatie “ruim positief” die op 21 december werd uitgesproken.

Voor de nog uit te voeren herstructureringsmaatregelen in 1994, die vijftig banen zullen kosten, is een voorziening getroffen. Eind december telde het bedrijf 322 werknemers.

Het eigen vermogen van Helvoet verminderde van 21,1 miljoen (33,8 procent van het balanstotaal) tot 19,6 miljoen gulden (34,8 procent). Het verlies per aandeel over 1993 kwam uit op 2,18 gulden tegen 3,36 gulden in 1992.