Groei Bloei KPN

Wie groeicijfers wil beklemtonen maakt geen grafieken waarvan de y-as op nul begint.

Optische verfraaiing levert aanzienlijke voordelen op. Dat weet Koninklijke PTT Nederland heel goed, getuige de paginagrote advertenties waarin het zijn prestaties over de voorbije vijf jaar roemt. Subtieler dan met de betrekkelijk doorzichtige visuele effecten stelt KPN zich op waar het de grote belofte aan de potentiële belegger betreft: de winst per aandeel. Ook die groeit over de afgelopen vijf jaar gestaag, met een uitschieter van bijna 8 procent van 1992 op 1993. Een voetnoot vermeldt dat de afbeelding gecorrigeerd is voor kapitaalsuitbreiding. Nadere toelichting ontbreekt. Deze voetnoot is echter niet onbelangrijk: door uitbreiding van het aandelenkapitaal met 15 procent, met circa 6 miljoen stuks tot 46 miljoen, is de winst per aandeel namelijk van 41,60 gulden in 1992 niet gestegen, maar juist verwaterd tot 39 gulden. (HW)