Conservatoria

Het is natuurlijk mooi dat Atzo Nicolaï in het artikel 'Conservatoria staan met lege handen tegenover studenten' (NCR Handelsblad, 9 april) ineens zoveel roerende zorg tegenover de studenten toont.

Maar waar heeft een student meer aan: aan een opleiding die regulier onderwijs verzorgt, of aan een instelling met een hoop beroemde (afwezige) namen op de loonlijst? Kunst bij de kunst? Uiteraard vestigt men hogere zeevaartscholen bij de zee, maar dat is een praktische en geen artistieke overweging.

Wat zou er trouwens toch tegen een 'samenwerkingsverband' tussen de conservatoria van Amsterdam en Den Haag (drie kwartier reizen van elkaar vandaan) zijn?

Ton de Leeuw schrijft regelmatig zeer mooie koorwerken maar toen hij 65 jaar werd, werden die werken - in zijn aanwezigheid - uitgevoerd in Zwolle, terwijl het in Amsterdam beangstigend stil bleef. Men bleef daar liever navelstaren in plaats van 'op inhoudelijke kwaliteitsgronden' op de trein te stappen. Het is pure arrogantie, die nog provinciaal aandoet ook.

    • Gerard van der Leeuw
    • Docent Muziekgeschiedenis Conservatorium Zwolle