AVCB boekt verlies op verzekering voor auto's

ROTTERDAM, 16 APRIL. AVCB (Avèro, Centraal Beheer, FBTO en Staal Bankiers) lijdt ernstig onder de malaise in autoverzekeringen. De bank-verzekeraar, die zich met een aandeel van 15 procent de grootste autoverzekeraar in Nederland noemt, leed vorig jaar 32 miljoen gulden verlies op deze markt. Een jaar eerder werd er nog 17 miljoen gulden winst op geboekt.

Vooral dank zij een stijging van de resultaten bij levensverzekeringen steeg de netto winst van de hele groep fractioneel van 265 miljoen tot 276 miljoen gulden in het afgelopen jaar. In 1994 verwacht AVCB een gelijke tot iets hogere winst.

Door de problemen in de autoverzekeringen liet de divisie schadeverzekering een forse veer. Het 'schadebedrijf' realiseerde met 13,4 miljoen gulden een bescheiden positief bedrijfsresultaat. Dit was aanzienlijk minder dan het resultaat van 97,2 miljoen gulden dan een jaar eerder werd behaald. Binnen het 'levenbedrijf' steeg de netto winst van 209 tot 263 miljoen gulden. Het nieuwe bankbedrijf was goed voor een bescheiden winst van 0,6 miljoen tegen 2,8 miljoen gulden negatief in 1992.

In een toelichting op de resultaten sprak bestuursvoorzitter G. Swalef van “een bevredigend jaar, zowel in omzet als netto resultaat, zij het dat de schadeontwikkeling reden tot zorg geeft.”

AVCB zegt maatregelen te hebben getroffen om het schaderesultaat te verbeteren. Zo zijn de premies voor autoverzekeringen vorig jaar november met 7 procent opgetrokken. Of een nieuwe ronde premieverhogingen noodzakelijk is, wordt in de tweede helft van het jaar bepaald.

De totale omzet van de groep steeg in 1993 van 5,1 tot 6 miljard gulden. In de cijfers zijn de resultaten van Zilveren Kruis geconsolideerd. De ledenraden van beide coöperaties moeten echter de samenwerking tussen AVCB en Zilveren Kruis nog goedkeuren.