Winst Fortis stijgt 14 pct tot 1 miljard

ROTTERDAM, 15 APRIL. Fortis, het financiële conglomeraat van de Nederlandse Amev en de Belgische AG, heeft in 1993 een winststijging van 14 procent geboekt. De winst steeg tot 1.034 miljoen gulden.

Volgens voorzitter J. Bartelds is er sprake van een 'uitstekend jaar'. Enige minpunt vormde het schadebedrijf dat 17,5 miljoen gulden verlies boekte vooral door verliezen op Nederlandse autoverzekeringen. Dit jaar verwacht Fortis opnieuw een hogere winst.

Net zoals bij concurrent ING is de winst van het bankbedrijf - Fortis bezit de VSB Bank en sinds kort de Belgische ASLK) - het snelst gestegen: met 30 tot 195 miljoen gulden. Toch moet juist de VSB Bank fors saneren. De komende twee à drie jaar verdwijnen bij de bank ongeveer 450 arbeidsplaatsen. Het banenverlies kan grotendeels worden opgevangen via natuurlijk verloop. Eind 1993 had de bank 2.641 medewerkers in dienst.

Volgens Bartelds werkt Fortis de komende jaren aan consolidatie. Na de spectaculaire overname- en samenwerkingscontracten waardoor verzekeraar Amev ineens een conglomeraat werd met bancaire en verzekerings-thuismarkten in België, Spanje is Fortis nu voorlopig groot genoeg. Volgens Bartelds, zal de bank-verzekeraar zich de komende jaren toeleggen op autonome groei. “De verwerving van het meerderheidsbelang in de Belgische bank-verzekeraar ASLK vormde het voorlopige sluitstuk van de uitbreidingsplannen die wij ons bij de fusie in 1990 ten doel hadden gesteld. Het is nu tijd om de synergievoordelen volledig uit te nutten.”

Bij Amev Nederland is de reorganisatie grotendeels achter de rug. De Nederlandse verzekeringsdochter begon in 1991 aan een plan dat de kosten in drie jaar tijd met 12,5 procent moet drukken. Daarbij gaan tot eind 1994 driehonderd arbeidsplaatsen verloren. Inmiddels is die operatie grotendeels voltooid.

Fortis reserveerde in totaal voor saneringsmaatregelen in 1993 een bedrag van ongeveer 100 miljoen gulden. In 1992 was dat nog 26 miljoen gulden. De extra voorzieningen konden onder meer worden betaald uit de opbrengst van de verkoop van aandelen Generale Bank.

Bartelds denkt dat de kosten door de reorganisatiemaatregelen aanzienlijk kunnen dalen. Kostenreductie moet er toe leiden dat het nettorendement van de bank-verzekeraar de komende jaren blijft stijgen naar het gewenste niveau van 12,5 procent van het eigen vermogen. Momenteel bedraagt die marge ongeveer 10 procent.

Binnen het verzekeringsbedrijf steeg het resultaat voor belasting met 11 procent tot 1.233 miljoen gulden. Overigens profiteerde Fortis vorig jaar sterk van valutakoersfluctuaties. Bij gelijke wisselkoersen zou de winstgroei 8 procent hebben bedragen.

De winstgroei in 1993 kwam in absolute zin vooral dankzij het levensverzekeringsbedrijf. Daar steeg het resultaat voor belasting met 21 procent tot 432 miljoen gulden. De stijging van het resultaat is met name behaald in Nederland en Spanje.

In de schade brachten België, Groot-Brittannië en Spanje het er goed van af. Deze resultaten werden echter volledig opgeslokt door het tegenvallende resultaat op autoverzekeringen in Nederland. Evenals de meeste collegaverzekeraars acht ook Fortis in Nederland een nieuwe ronde premieverhogingen voor motorrijtuigenverzekeringen onontkoombaar.

De namen van beide moederbedrijven worden binnenkort gewijzigd. Mits de aandeelhouders daarmee instemmen, zal Amev voortaan door het leven gaan als Fortis Amev, terwijl de AG Groep in vervolg Fortis AG wordt genoemd.