'Wapenstilstand' over bananen

MARRAKESJ, 15 APRIL. De twaalf landen van de Europese Unie hebben vanmorgen in Marrakesj tot een 'wapenstilstand' besloten in hun conflict over het regime voor bananenimport, zo is in welingelichte kringen vernomen. Hiermee wordt de Franse dreiging weggenomen het Europees-Amerikaanse akkoord over liberalisering van de markt voor openbare aanbestedingen niet te ondertekenen voorlopig weggenomen. Een deel ervan is opgenomen in het wereldhandelsakkoord in het kader van de GATT.

Het conflict gaat vooral tussen Frankrijk enerzijds en Duitsland en de Benelux anderzijds. De laatsten verzetten zich tegen de beperking van de invoer van goedkope dollarbananen uit Latijns-Amerika. De Europese Commissie had met enkele Midden-Amerikaanse landen een akkoord bereikt over een importquotum van 2,1 miljoen ton bananen. Vooral Frankrijk steunt dit akkoord, omdat hierdoor meer mogelijkheden ontstaan voor de import van duurdere bananen uit zijn voormalige kolonies.

De twaalf landen hebben vanmorgen in de marge van de GATT-vergadering in Marrakesj overeenstemming bereikt over een tekst waarin melding wordt gemaakt van de “politieke en juridische bezwaren” van verschillende lidstaten. Niettemin is de Europese Commissie gemachtigd het akkoord met de Middenamerikaanse landen te laten opnemen in het wereldhandelsakkoord in het kader van de GATT, dat vandaag in Marrakesj door handelsministers uit zo'n 120 landen wordt ondertekend.

Parijs gaat er daarom vanuit dat het “erg moeilijk” zal zijn voor de andere landen zich op één punt te distantiëren van het GATT-akkoord, zo werd vanmorgen van Franse zijde gezegd.

Duitsland heeft onlangs het Europese Hof gevraagd de nieuwe importregeling voor bananen ongeldig te verklaren. In augustus volgt een vonnis.

Het nu bereikte voorlopige compromis was op tafel gelegd door Europees commissaris sir Leon Brittan. (AFP)