Vervolguitgifte 30-jr Staatslening

De Nederlandse staat gaat over tot de vervolguitgifte van de 30-jarige 7,5 procent-staatslening die op 15 januari 2023 à pari zal worden afgelost. De inschrijving staat open op donderdag 21 april van 09.00 tot 10.00 uur. De inschrijving geschiedt volgens het tendersysteem. De nu aangekondigde zesde tranche dient voor de dekking van de financieringsbehoefte van het Rijk in 1994. Tot op heden is van deze behoefte 18,7 miljard gulden gedekt. De staatslening heeft tot nu toe al 12,9 miljard gulden opgebracht. Andere reeds aangekondigde vervolguitgiftes vinden later dit jaar plaats op 22 september en 10 november.