'Verplicht migrant niet Nederlands te leren'

ROTTERDAM, 15 APRIL. Buitenlanders die zich in Nederland vestigen moeten niet worden verplicht Nederlands te leren. Dit schrijft een adviescommissie onder leiding van oud-PvdA-staatssecretaris E. ter Veld in een advies dat gisteren aan minister Ritzen (onderwijs) is aangeboden. De commissie-Ter Veld noemt een verplichting 'niet noodzakelijk, niet wenselijk en lastig uitvoerbaar'.

Eerder dit jaar stelde het kabinet voor om vanaf 1996 immigranten die zich daarvoor niet vrijwillig aanmelden te verplichten een cursus Nederlands en kennis van de Nederlandse samenleving te volgen. Minister Ritzen zei in een eerste reactie de aanbevelingen “niet mis te verstaan”. Op dit moment kunnen allochtonen al in bepaalde gevallen worden verplicht om een cursus Nederlands te volgen, bijvoorbeeld om hun kansen op werk te vergroten. Als ze dit weigeren, worden ze gekort op hun uitkering.

De commissie is eind januari 1994 ingesteld om te onderzoeken waarom de extra inspanningen van de regering om de wachtlijsten voor het taalonderwijs weg te werken, mislukt zijn. Op 1 november vorig jaar stonden er bijna 9.000 mensen op een wachtlijst voor een taalcursus. Volgens de commissie is dat echter geen reden tot grote zorg. De commissie acht de wachtlijst als indicator weinig geschikt om te gebruiken bij de budgetverdeling. Ze wil wel dat het huidige, tijdelijk verhoogde budget van 250 miljoen gulden behouden blijft.

Om de efficiëntie te verhogen zouden niet langer twee ministeries (WVC en onderwijs) maar slechts een van twee verantwoordelijk moeten zijn. Duidelijk moet zijn welk geld voor cursussen Nederlands is bestemd en wat naar bijvoorbeeld rekenen en sociale vaardigheden gaat. De commissie waarschuwt tegen een te grote nadruk op het taalonderwijs voor buitenlanders, die ten koste zou gaan van cursussen Nederlands als eerste taal, rekenen of sociale vaardigheden.