Verlies Air France kan oplopen tot 3 miljard

PARIJS, 15 APRIL. De verliezen van de staatsluchtvaartmaatschappij Air France over 1993 kunnen oplopen tot 3 miljard gulden. Eerder werd gerekend op een verlies van 2,5 miljard, terwijl in september nog melding werd gemaakt van 1,8 miljard.

De laatste verlieprognose werd gisteren uitgesproken door de Franse minister van transport, Bernard Bosson. Hij toonde zich geïrriteerd door de nog steeds trage financiële rapportage uit het bedrijf. Air France wil niet reageren op de aankondiging. De definitieve jaarcijfers komen deze of volgende maand.

De nieuwste verliescijfers onderstrepen de ernst van de situatie. Tegelijkertijd versterken zij de positie van president-directeur Christian Blanc, die in oktober de herstructurering van het bedrijf ter hand heeft genomen. Deze week kreeg hij in een referendum onder het 42.000 man sterke personeel een ruime merderheid voor zijn plan dat voorziet in vermindering van de personeelssterkte met 5000.

De veertien vakbonden bij Air France konden in meerderheid niet akkoord gaan met dat plan. Na het succes van het referendum heeft Blanc de bonden een nieuwe kans gegeven hun handtekening te zetten. Dat is nodig wil de regering de eerste van drie tranches overmaken van de 6,5 miljard gulden steun die is toegezegd als onderdeel van de gezondmaking. Premier Balladur had deze week een gesprek met Euro-commissaris Abel Matutes om goedkeuring door Brussel van de kapitaalinjectiete bepleiten. Als voorwaarde zou van Europese zijn genoemd dat de luchtvaartmarkt in Frankrijk serieus wordt geliberaliseerd.