V&D na tien jaar weer uit rode cijfers

AMSTERDAM, 15 APRIL. De warenhuisketen Vroom & Dreesmann heeft vorig jaar, voor het eerst sinds meer dan tien jaar, geen verlies geleden.

“V&D heeft na aftrek van financieringslasten vorig jaar voor het eerst weer een paar miljoen verdiend”, aldus voorzitter mr. J. Hessels van de hoofddirectie van Vendex International vanochtend bij de presentatie van de cijfers. Vendex (ongeveer 80.000 werknemers) heeft naast de V & D-warenhuizen ook supermarkten (zoals Edah) en dienstverleningsbedrijven (uitzendbureaus).

Mede dank zij het winstherstel bij V & D en door de verkoop van vastgoed is de netto concernwinst in het afgelopen boekjaar vrijwel verdubbeld tot 246 miljoen gulden. Het boekjaar van Vendex is, zoals gebruikelijk bij winkelbedrijven, per 31 januari afgesloten. Het boekjaar telde ditmaal een week minder dan het voorgaande jaar.

Hessels waagde zich vanochtend, gezien het uitblijven van herstel in de consumptieve bestedingen, niet aan een concrete verwachting van de winst voor het lopende boekjaar. Hij maakte wel duidelijk dat Vendex, het grootste familiebedrijf van Nederland wat aantal werknemers betreft, door het dal heen is. Dit jaar is er weer geld voor nieuwe, zij het bescheiden overnames in de dienstengroep en in de speciaalzaken-sector.

Hessels kondigde tevens aan dat Vendex zijn aandelenbelang in concurrent KBB op peil (36 procent) wil houden. Daarom participeert Vendex in de emissie die KBB van plan is. De transactie kost Vendex circa 50 miljoen gulden.

Volgens Hessels zijn er op dit moment geen concrete plannen voor een beursintroductie van de aandelen Vendex. Hij gaf wel aan dat het er op een gegeven moment van zal moeten komen, omdat een bedrijf dat zo groot is als Vendex voor verdere groei een betere toegang tot de kapitaalmarkt nodig heeft.

Het afgelopen jaar heeft Vendex de laatste grote probleemgevallen in zijn bedrijvenportefeuille verkocht of gesloten. Zo kostte de sluiting van de postorderbedrijven circa 140 à 150 miljoen gulden. Een niet gespecificeerde boekwinst werd behaald op de verkoop van het meerderheidsbelang in Staal Bankiers aan verzekeraar AVCB.

Door de verkoop van dochterbedrijven liep de netto omzet van Vendex vorig jaar terug van 10.408 miljoen gulden naar 9.825 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat voor financiële baten en lasten verbeterde met 25 miljoen gulden tot 296 miljoen gulden. Vendex kreeg 16 miljoen gulden terug van de belastingen en hoeft de komende twee jaar in Nederland zeker nog geen belastingen te gaan betalen. Hoofddirecteur, drs. W. Angenent taxeerde de compensabele verliezen in Nederland op bijna een miljard gulden.

De V&D-warenhuizen verdienden het afgelopen jaar 60 miljoen gulden vóór financieringslasten. Dat was in het vorige boekjaar nog 32 miljoen gulden. De slechte conjunctuur zorgde voor een daling van het bedrijfsresultaat bij de dienstengroep met 13 miljoen gulden tot 67 miljoen gulden. Dit jaar verwacht Vendex, conform afspraken met de vakbonden, verdere daling van het aantal personeelsleden bij de warenhuizen. Vorig jaar nam het aantal volledige banen bij V&D met 500 af tot 8400. Dit jaar zullen er nog eens 400 verdwijnen.