Resultaat Van der Giessen vorig jaar fors omhoog gegaan

De winst na belastingen van scheepsbouwer Van der Giessen de Noord is het afgelopen jaar met 2,1 miljoen gulden gestegen tot 10,8 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat nam in dezelfde periode toe van 5,4 tot 10,6 miljoen. Voorgesteld wordt een dividend van 22,50 per aandeel van nominaal 100 gulden uit te keren.

De orderportefeuille steeg van 161 miljoen in 1992 tot 229 miljoen aan het einde van 1993. Van der Giessen de Noord en De Merwede hebben elk een order van 180 miljoen gulden verworven in China. De afgelopen twee jaar hebben minister Andriessen en staatssecretaris Van Rooy (economische zaken) zich in politieke contacten en aan het hoofd van handelsmissies ingespannen om compensatie van China te krijgen voor het besluit van de Nederlandse regering om de Rotterdamse werf RDM geen onderzeeërs meer te laten leveren aan Taiwan.

Van der Giessen bouwt in 16 tot 20 maanden twee 'ro-ro' schepen voor het vervoer van 1.000 passagiers en trailers en personenauto's met een totale lengte van 900 meter voor de Dalian marine transport groep, die worden ingezet op de routes tussen grote noordelijke havensteden van China aan de Gele Zee en Zuidkoreaanse bestemmingen.

Niettemin baart de orderportefeuille van met name de civiele scheepsbouw de werf de nodige zorgen. Voor de eerste helft van 1994 wordt een onderbezetting van de orderportefeuille gevreesd waarvoor een voorziening is getroffen van 0,4 miljoen gulden. De investeringen voor vervangingen bedroegen vorig jaar 1,7 miljoen gulden tegenover een kasstroom van 18,2 miljoen. De liquide middelen beliepen in die periode een bedrag van 72 miljoen.