Premier Major krijgt reprimande in debat over gezondheidszorg

LONDON, 15 APRIL. In het Britse parlement zijn ze wel gewend aan rumoer en harde woorden. Maar ook het House of Commons kent zijn grenzen. De toch al zo geplaagde premier John Major overschreed die gisteren tijdens een debat over de hervorming van de National Health Service, de landelijke gezondheidsorganisatie. Hij beschuldigde zijn opponente, Margaret Beckett, vice-voorzitter van de Labour partij, van “het rondvertellen van onwaarheden”, wat hem op een reprimande van de speaker van het parlement kwam te staan. Zo'n reprimande is in het House of Commons hoogst ongebruikelijk.

De uitglijder van de premier laat zien onder welke enorme druk Major staat aan de vooravond van lokale en Europese verkiezingen. Opiniepeilingen voorspellen een zwaar verlies voor zijn Conservatieve Partij. Binnen de eigen gelederen staat zijn positie ter discussie.

Beckett verweet de regering dat de hervorming van de gezondheidszorg leidt tot discriminatie van bejaarden. Ouderen zou op grond van hun leeftijd medische zorg zijn onthouden. Major bestreed dat en zei dat het Labour-parlementslid er alleen op uit was kiezers bang te maken. Hij maakte Beckett uit voor leugenaarster, tot luidkeelse verontwaardiging van de Labour-banken, en trok die kwalificatie ook na de vermaning van de speaker niet in. Wel verzachtte hij zijn woorden. Hij verklaarde dat Beckett het parlement “misleidde”.

Beckett zei dat kiezers niet bang worden van parlementaire debatten maar van de daden van deze regering. Ze baseerde zich op een radioreportage van de BBC. Daarin werden twee bejaarden opgevoerd, die op grond van hun leeftijd medische zorg geweigerd was. Bij de 73-jarige Johnnie Gray, een voormalige bandleider, was de fysiotherapie-behandeling plotseling gestopt. Als reden kreeg hij te horen dat hij ouder was dan 65. Sue Marshall, woordvoerder van de Brighton Healthcare Trust, bevestigde het verhaal van Gray. Ze zei dat je bij het subsidiëren van medische handelingen “ergens een grens moet trekken”.

De 78-jarige Fred Standman, die door zijn huisarts wegens pijn in de borststreek naar een hartspecialist was verwezen, bleek bij het Royal Free ziekenhuis in Londen niet welkom. “Omdat hij ouder was dan 70”, luidde de verklaring. Een zegsman van het Londense ziekenhuis zei dat Standman “verkeerd was voorgelicht”.

Rationalisering van de gezondheidszorg is een gevoelig onderwerp in Groot-Brittannië, sinds de Conservatieve regering is begonnen met invoering van vrije-marktmethoden. Die aanpak heeft geleid tot kostenvermindering, maar ook tot lange wachtlijsten en aantasting van de kwaliteit van de zorg. De British Medical Association zei in een verklaring dat als dokters discrimineren op grond van leeftijd dit alleen gebeurt omdat ze daartoe door een slecht geleid marktsysteem gedwongen zijn. (AP/Reuter)