Pas verschenen

Erik Vlaminck Wolven huilen Uitg. Wereldbibliotheek, 154 blz., fl.29,50

Tweede deel van een Vlaamse familiekroniek waarin de verteller met behulp van gebrekkig archiefmateriaal het foute oorlogsverleden van een naar Canada gevlucht echtpaar beschrijft.