Minder naar school door computer

ROTTERDAM, 15 APRIL. De Tilburgse scholengemeenschap De Rooi Pannen wil over twee jaar elektronisch onderwijs invoeren. Ongeveer duizend leerlingen hoeven dan niet meer dagelijks naar school, maar kunnen met een modem en telefoonlijn op hun eigen computer de lessen volgen. Via het beeldscherm kan de leraar hen overhoren en vragen beantwoorden.

Op De Rooi Pannen zal eerst enkele uren per dag teleles worden gegeven. Uiteindelijk zal veertig procent van het lespakket via de computer worden onderwezen. Dit maakte de Tilburgse school deze week bekend op de studiemiddag 'Sprookje of realiteit' van de Stichting Teleleren.

De scholengemeenschap voor voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs De Rooi Pannen begon in augustus 1991 met een experiment met afstandsonderwijs. Sindsdien krijgen vijftig leerlingen twee uur per week via een computer thuis les in bedrijfseconomie of bedrijfsadministratie. De school leent de leerlingen een PC met kleurenscherm en printer. Het computeronderwijs wordt afgewisseld met klassikale lessen. Proefwerken doen de leerlingen gewoon in de klas. Daarop scoren ze gemiddeld even hoog als degenen die alle lessen in de schoolbanken hadden gevolgd.

“Het grote voordeel van computeronderwijs is dat leerlingen individueel les krijgen”, zegt J. Kosse, voorzitter van de Stichting Teleleren. “Ze werken in hun eigen tempo en de leraar kan hen individueel begeleiden. Daar komt bij dat leerlingen op deze manier met computers vertrouwd raken.” De Rooi Pannen is niet de enige school waar met computeronderwijs wordt geëxperimenteerd, maar wel de eerste waar het teleleren op zo grote schaal zal worden toegepast. Volgens Kosse mislukken veel proeven met computeronderwijs. “Dan voert men alleen de techniek in, zonder het lespakket, de begeleiding en de tentaminering aan te passen.”

Op scholengemeenschap De Rooi Pannen begon men met lesgeven aan groepjes van twee of drie leerlingen per computer. Na enkele maanden bleek dat niet te werken en kreeg elke leerling een eigen PC.

Les via de computer en klassikaal onderwijs vullen elkaar aan, volgens Kosse. “Computeronderwijs is geschikt voor kennisverwerving, terwijl in het klas de sociale taak van het onderwijs wordt vervuld. Leerlingen geven aan dat ze de klas missen, maar tegelijkertijd zijn ze positief over het leren via de computer. De leerlingen in Tilburg willen zelf dat het computeronderwijs op hun school wordt voortgezet.”