Kritiek gemeenten op uitbreiding Schiphol

AMSTERDAM, 15 APRIL. De eerste reacties van lokale overheden op de uitbreidingsplannen voor Schiphol zijn afwijzend. Na een reeks van informatie-avonden van het Project Mainport en Milieu Schiphol hebben de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland alternatieve voorstellen gedaan voor de uitbreiding van de luchthaven.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben vooral aanmerkingen op de in het kabinetsbesluit over Schiphol vastgelegde normen voor veiligheid en geluidshinder. De overlast voor omwonenden wordt nu gemiddeld over een jaar. Dat betekent dat de geluidspieken, bijvoorbeeld in tijden dat er veel charters van en naar Schiphol vliegen, in de overlaststatistiek wegvallen tegen dagen dat er minder wordt gevlogen.

Aalsmeer en de Haarlemmermeer kunnen zich niet vinden in de voorgestelde vijfde baan. Volgens de huidige plannen zou er een baan moeten worden aangelegd, parallel aan en ten westen van de Zwanenburgbaan (die noord-zuid loopt). Aalsmeer kiest voor een baan, parallel aan de Kaagbaan (west-oost) en vindt dat vervolgens de Aalsmeerbaan gesloten kan worden.

De Haarlemmermeer suggereert een kleine draaiing van de parallelle Zwanenburgbaan. De vijfde baan zou iets naar het noordwesten moeten worden gedraaid, om de geluidsbelasting voor het dorpje Zwanenburg te verminderen. Deze varianten kosten aanzienlijk meer dan het voorliggende plan.

Aalsmeer is voor in elk geval voor de sluiting van de Aalsmeerbaan tussen elf uur 's avonds en zeven uur 's ochtends. Voor Schiphol is het einde van de zogeheten 'nachturen' om zes uur 's ochtends van levensbelang, aldus een woordvoerder van de luchthaven. Dan komen er namelijk veel intercontinentale vluchten Europa binnen.

Verder is de gemeente niet te spreken over de zogeheten 'vrijwaringszone'. Dat is het gebied rond Schiphol waarbinnen geen nieuwbouw mag plaatshebben in verband met de veiligheidsrisico's. De voorgestelde zone betekent volgens Aalsmeer dat er in het grootste deel van die gemeente geen enkele nieuwbouw kan komen. “Er is dan met recht sprake van een sterfhuisconstructie.”

Uit alle reacties, van overheden, organisaties en bewoners, wordt een rapport opgesteld met de hoofdlijnen uit de inspraak. Eind juni en begin juli volgen er hoorzittingen. Op basis daarvan zal het nieuwe kabinet een nieuw besluit nemen over de uitbreiding van Schiphol.