Kapellbrücke in Luzern is weer open

LUZERN, 15 APRIL. De houten Kapellbrücke in de Zwitserse stad Luzern is gisteren, acht maanden nadat hij door een grote brand voor tachtig procent werd verwoest, weer officieel in gebruik gesteld.

Het werk is met een on-Zwitserse haast voltooid, aldus minister van buitenlandse zaken Flavio Cotti. Van de uit de zeventiende eeuw daterende 111 originele schilderingen die de de geschiedenis van de stad afbeelden, gingen er 78 grotendeels verloren. Over de oorzaak van de brand tast men nog altijd in het duister. Aanvankelijk werd gedacht aan brandstichting, maar het vermoeden is nu dat een weggeworpen sigaret in een roeiboot onder de brug terecht is gekomen en de brand heeft veroorzaakt. De reparatie heeft 4,2 miljoen gulden gekost, waarvan tweederde deel door de verzekering is betaald. Collectes hebben inmiddels 700.000 gulden opgebracht. Het toerisme naar Luzern heeft niet geleden onder de brand. (AP, AFP)