Kamer: wet 'Vreugdenhil' snel bespreken

DEN HAAG, 15 APRIL. De Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) afziet van een tweede adviesaanvrage aan de Raad van State over het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede-Kamerleden Vreugdenhil (CDA) en Vermeend (PvdA) om de vermogensbelasting op ondernemingsvermogen af te schaffen. Volgens de Kamer zou dit alleen maar tot tijdsverlies leiden.

In een motie die gisteren door alle fracties werd ondersteund, drong de Kamer aan op een snelle behandeling in de Eerste Kamer. Vandaag neemt de ministerraad waarschijnlijk een beslissing of Van Amelsvoort zijn voornemen moet doorzetten.

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met een gewijzigd initiatiefwetsvoorstel. De vermogensbelasting op ondernemingsvermogen is onlangs verlaagd van 0,8 naar 0,4 procent, maar de Tweede Kamer wil een volledige afschaffing. Per 1 januari wordt 67 procent van het ondernemingsgebonden vermogen vrijgesteld van belastingheffing; na 1 januari 1996 wordt dat 86 procent en vanaf 1997 volgt een volledige vrijstelling.

De schatkist derft 200 miljoen gulden en dit wordt gecompenseerd door ondernemers de fiscale mogelijkheid te onthouden zeer snel in hun bedrijf pensioenen op te bouwen via de zogeheten 'lineaire methode'. De ondernemers komen onder de regeling te vallen die ook voor de bedrijfspensioenfondsen geldt.

Eind maart typeerde Van Amelsvoort de financiële onderbouwing van het voorstel als “niet solide”. Ook vindt hij dat het voorstel strijdig is met het zogeheten gelijkheidsbeginsel omdat de vermogensbelasting voor particulieren gehandhaafd blijft. Over deze kwestie zou Van Amelsvoort advies willen vragen aan de Raad van State.