J.H. Besselaar, journalist, overleden

De oud-journalist Herman Besselaar die deze week na een lang lijden op 89-jarige leeftijd overleed, heeft in de jaren '50 en '60 op zijn manier mede het gezicht van het Algemeen Handelsblad bepaald.

Besselaar kwam uit Rotterdam. Daar ging hij naar het gymnasium maar maakte dat niet af. Hij meende dat journalistiek wel iets voor hem zou zijn. Hij wilde reizen en schrijven en kwam in 1922 heel even bij het deftige Haagse dagblad het Vaderland terecht. Maar al spoedig verruilde hij dat voor het Rotterdams Nieuwsblad waaraan hij betrekkelijk lang verbonden bleef.

Na de oorlog liet Herman Besselaar zich overhalen om in Amsterdam - dat voor hem een tot dan toe vreemde en onbekende stad was - te komen werken. Hij werd redacteur van het liberale Algemeen Handelsblad, was chef van de verslaggeverij en werd een groot expert op het gebied van de Deltawerken. Een oud-collega herinnert zich dat Herman af en toe zo uit de modder met lieslaarzen aan op de redactie verscheen.

Besselaar was een talentenjager die bij het Handelsblad jonge, onbekende dichters introduceerde. Schrijvers en dichters als Sophie Perk, alias Neeltje Maria Min, werden door hem ontdekt en in de 'literaire salon' bij de Besselaars thuis ontvangen en aangemoedigd.

Herman, en niet te vergeten zijn Weense vrouw, zat het reizen in het bloed. Vele jaren lang schreef hij zijn reisrubriek 'In de gloed van de Globe' in het Zaterdags Bijvoegsel van het Handelsblad en later, na de fusie, 'Op Stap' in NRC Handelsblad. Geen plekje van Europa of zij waren er geweest en hij had erover geschreven. Niet alleen in den vreemde, maar ook in eigen land lag zijn liefde. Zijn voorkeur ging uit naar Overijssel, maar het allerliefste was hij in Friesland.

In 1988, Besselaar zat toen meer dan 65 jaar in de journalistiek, moest hij stoppen met schrijven. Een jaar eerder had de ANWB hem onderscheiden met de Edo Bergsma-prijs, maar de grootste lof kreeg hij noch van derden noch van zijn werkgever, maar van de vele lezers die zoveel van zijn oeuvre hielden.