Gist financiert groei met achtergestelde lening

ROTTERDAM, 15 APRIL. Gist-brocades, het Delftse biotechnologie-concern, verwacht dat de investeringen dit jaar ten minste op hetzelfde niveau als vorig jaar blijven. Ter financiering van verdere groei en voor het aflossen van eerder aangegane leningen komt het bedrijf met een convertible van 200 miljoen gulden.

Vooral de verkoop van anti-biotica en gistextracten gaat goed en belooft duidelijke groei, zo heeft de voorzitter van de raad van bestuur, ir. H.C. Scheffer, gisteren meegedeeld bij een toelichting op de jaarcijfers over 1993. Op de beurs maakte het nieuws gisteren weinig indruk: de koers daalde met dertig cent.

Scheffer vindt wel dat Gist, dat in 1993 een netto winst boekte van 135 miljoen gulden, nog te afhankelijk is van winst uit de anti-biotica. Die kwetsbaarheid moet naar zijn mening worden teruggebracht. De divisie van de farmaceutische produkten is voor Gist de belangrijkste poot. De omzet van deze divisie is vorig jaar met zestien procent gestegen, terwijl het bedrijfsresultaat met 43 procent toenam. De omzet van gist en bakkerij-ingrediënten steeg met vier procent. De operationele winst bleef gelijk. Speciale produkten met een hoge toegevoegde waarde moeten geleidelijk een grotere rol gaan spelen. Deze 'specialties' op het terrein van bakkerij-ingrediënten en wasmiddel-, zuivel-, dranken- en veevoederenzymen moeten met hun hoge winstmarges een nadrukkelijker plaats krijgen in het produktenpakket. In dat kader werden afgelopen najaar al ceramides op de cosmetica-markt gebracht. Ceramides zijn stoffen die verwant zijn aan lichaamseigen vetten, die de vochthuishouding van de huid regelen.

Globaal de helft van de groei moet daarnaast worden gerealiseerd door nieuwe joint-ventures en via strategische allianties. Voor vrijwel alle divisies is het bedrijf zeer verspreid over de wereld met plannen bezig.

Nieuwe biotechnologische vondsten kunnen van grote betekenis zijn voor zowel nieuwe produkten als voor verbetering van produktieprocessen. Maar de ontwikkeling ervan, zo beklemtoonde Scheffer, duurt doorgaans lang.

Scheffer heeft kritiek op de trage wijze waarop in Nederland en Europa wet- en regelgeving wordt gemaakt voor produktie en toelating van produkten uit de biotechnologie op de markt. Daarin blijft Europa duidelijk achter bij de Verenigde Staten en Japan. Ontwikkelingen op het terrein van regelgeving voltrekken zich, zo meent Gist-brocades, tegen het decor van groeiende bezorgdheid van consumenten. Het publiek accepteert niet gemakkelijk via genetische modificatie gemaakte produkten in de voedingsmiddelensector.

De nieuwe divisie bio-specialiteiten is volgens Scheffer goed van de grond gekomen. Het bedrijf is tevreden over de verkopen van ingrediënten voor de drank- en zuivelindustrie. Ook de veevoederenzymen doen het goed. Er was een bescheiden opleving bij de verkoop van enzymen voor de wasmiddelenindustrie, terwijl de afzet van textiel- en zetmeelenzymen achterbleef bij de verwachtingen.

De omzet van de onderneming in Nederland is vorig jaar met 24 procent gedaald tot 156 miljoen. In de rest van Europa namen de verkopen toe met vier procent tot 934 miljoen gulden. Buiten Europa heeft Gist echter de grootste groei doorgemaakt. Daar nam de omzet met 33 procent toe tot 614 miljoen gulden.