Geen strafkorting EU voor Italië

BRUSSEL, 15 APRIL. De Europese Commissie ziet af van een strafkorting op het aan Italië toegewezen extra melkquotum. Onderzoek heeft uitgewezen dat het de Italiaanse regering ernst is met het terugdringen van het melkoverschot en de invoering van individuele quota voor boeren. De Commissie heeft Italië over 1989 tot 1993 wel een navordering opgelegd van 3,3 miljard gulden voor teveel geproduceerde melk.