Foto

Foto: DEN HAAG - “Wie werkelijk van zijn land houdt heeft er alles voor over. Daarom voel ik mij niet te trots om hier hulp te komen vragen.” De Nicaraguaanse president Violeta Barrios de Chamorro (links) bracht deze week een officieel bezoek aan Nederland, waar zij en vier van haar ministers onder meer gesprekken voerden met premier Lubbers en de ministers Pronk (ontwikkelingssamenwerking), Kooijmans (buitenlandse zaken) en Andriessen (economische zaken) en met vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven.

Nicaragua is na Haïti het armste land van Latijns Amerika. De burgeroorlog tussen sandinisten en rechtse contrarebellen is in 1990 officieel beëindigd maar heeft de economie geruïneerd. Zestig procent van de Nicaraguanen is werkloos, het land heeft met 11,6 miljard dollar relatief de hoogste schuldenlast van het continent, de inflatie is hoog en het land is voor een belangrijk deel afhankelijk van ontwikkelingshulp.

Maar dat gaat veranderen, betoogde de president (64) gisteren tijdens een forumdiscussie bij het Institute for Social Studies en tijdens een vraaggesprek in Den Haag. Nicaragua is klaar voor buitenlandse investeerders, die een bod kunnen uitbrengen op telecommunicatie-, energie- en waterleidingbedrijven, die nu nog in handen van de staat zijn.

Maar wanneer het werkelijk zover is, kon zij niet zeggen. Het investeringsklimaat in Latijns Amerika is minder gunstig dan een jaar geleden en Nicaragua is vooralsnog geen ideale partner, zolang verschillende guerrillagroepen elkaar blijven bestrijden. De gesprekken met Nederlandse investeerders hadden daarom slechts een 'verkennend' karakter. En tot die tijd blijft Nicaragua aangewezen op hulp. “Wij moeten geduld hebben”, aldus mevrouw Chamorro. (Foto NRC Handelsblad/Vincent Menztel)