Een club vrienden met kinderen

Dit is geen gezin maar een vriendenclub met twee kinderen. De centrale figuur is Arno Adelaars.

Jaren geleden ontmoette hij de uit Duitsland afkomstige Kerstin Deiters. Kerstin was zwanger van iemand anders, Arno raakte verliefd op haar. “Ik heb de rare gewoonte om op zwangere vrouwen verliefd te worden”, zegt hij. Kerstin: “Hij was te lui om zijn eigen kinderen te verwekken.” Kerstin kreeg een dochter, Aaike, die nu twaalf jaar oud is en in de achtste groep van de Montessori-basisschool in Amsterdam zit. Kerstin en Arno horen inmiddels niet meer bij elkaar. Dochter Aaike wordt afwisselend opgevoed door Arno die zij altijd als haar echte vader heeft beschouwd en door Kerstin samen met haar huidige vriend David Drijver, de buurman van Arno in het voormalige kraakpand de Groote Keyser in Amsterdam waar zij HAT-eenheden bewonen. Arno heeft nu een andere vriendin, Hellen Sparendam, die in Utrecht woont en werkt als secretaresse bij een instelling op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Ook met Hellen deelt Arno een kind, namelijk zijn tweejarige zoon Timo.

De 38-jarige Arno zorgt twee dagen in de week voor Aaike en twee dagen voor Timo. De andere dagen zijn ze bij hun moeders of bij Arno's zus op de Utrechtse Heuvelrug om, zoals Arno zegt, zijn kinderen “enig besef van verte, afstand en frisse lucht te geven”. De 29-jarige Hellen vertelt dat haar zoon Timo erg rustig is als zijn vader hem na twee dagen weer in Utrecht aflevert. Arno verklaart dit uit zijn strenge hand van opvoeden. “Ik kan heel overtuigend boos worden.”

We spreken het gezelschap in café-restaurant Tapaz in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt, waar de 31-jarige Kerstin samen met de ex-vriendin van haar vriend David zeven dagen per week in touw is. Kerstin heeft lang als chef bediening in een viersterrenhotel gewerkt maar kreeg daar genoeg van. Het gesprek komt op de voordelen van een gevarieerde opvoeding. Het is volgens allen goed voor de ouders, die minder vermoeid raken en tijd over houden voor werk of onbetaalde bezigheden. Kerstin: “Ik heb altijd kunnen doen wat ik wilde.” Arno had de afgelopen maanden genoeg tijd om te schrijven aan een herziene druk van een boek dat hij schreef over ecstasy. Ook de kinderen hebben er baat bij. Zij krijgen meer aandacht en leren verschillende persoonlijkheden kennen. “Er leiden meer wegen naar Rome”, zegt de 35-jarige David. In tegenstelling tot eenoudergezinnen, waar kinderen te zeer afhankelijk worden gemaakt en soms zelfs opgroeien tot een replica van de volwassene, zijn de sociale vaardigheden van kinderen die door meerdere ouders worden opgevoed groot. “Aaike lult zich overal makkelijk uit”, zegt David. “Het wordt een rond karakter”, zegt Arno.

Alle leden van de vriendenclub wonen apart. Ze voelen er niets voor om samen een commune te vormen. Eerdere pogingen daartoe in de krakerstijd in de Groote Keyser zijn mislukt. Het welslagen van de afwisselende opvoeding staat of valt met het vermogen om goede afspraken te maken. Arno: “Alles hangt af van de goede wil en het vlotte contact.”

    • Arjen Schreuder