Disconto Duitsland omlaag tot 5 procent

PAG.15 KAPITAALMARKTRENTE / PAG.17 BEURZEN

BONN/AMSTERDAM, 15 APRIL. De Duitse centrale bank, de Bundesbank, heeft per vandaag het disconto verlaagd van 5,25 procent tot 5 procent en de lombardrente van 6,75 procent tot 6,5 procent. Het disconto geldt als de bodem voor de geldmarkttarieven van de Bundesbank, de lombardrente is het plafond.

De Duitse stap werd breed gevolgd in Europa. De Nederlandsche Bank bracht het belangrijkste officiële tarief, de voorschotrente, terug van 5 procent naar 4,75 procent en de beleningsrente van 5,5 procent naar 5,4 procent. Gisteren gingen ook in België, Zwitserland, Oostenrijk en Denemarken de officiële tarieven omlaag.

Met de maatregel, waarmee de Zentralrat van de Bundebank gisteren besloot haar beleid van kleine renteverlagingen voort te zetten, is de Duitse rente nu op het laagste niveau sinds midden 1989 gekomen. De verlaging van het Duitse disconto verraste de financiële markten aanvankelijk, maar per saldo reageerden de koersen van aandelen, obligaties en de Amerikaanse dollar nauwelijks.

Bundesbankpresident Hans Tietmeyer zei gisteren in zijn toelichting dat de verbeterde stabiliteitsperspectieven de doorslag hebben gegeven voor het besluit van de Zentralbankrat. Hij doelde daarmee op de afnemende inflatie, die van bijna vier procent vorig jaar tot 3,3 procent is gedaald, en de sterke matiging aan het Duitse CAO-front. In haar verslag over maart ziet de Bundesbank een voortzetting van het herstel in Oost-Duitsland (een groei van 7 à 8 procent) en duidelijker signalen dat ook de Westduitse conjunctuur het dieptepunt voorbij is. De Duitse centrale bank heeft in 1993 een recordwinst van 18,8 miljard mark gemaakt, waarvan 18,3 miljard wordt overgemaakt naar minister Theo Waigel (CSU, financiën). Nogal uitdrukkelijk vermeldt de bank daarbij dat Waigel deze meevaller moet benutten voor aflossing van (oude) schulden, niet voor nieuwe uitgaven. Deze wens van de bank houdt behalve met de snel gegroeide staatsschuld verband met de nog steeds te grote Duitse geldgroei, die niet verder zou moeten worden vergroot door deze 18,3 miljard voor nieuw beleid te gebruiken. Overigens krijgt de Duitse regering een compliment omdat het financieringstekort in het eerste kwartaal van dit jaar met 6 miljard tot 15,2 miljard is gedaald, vooral als gevolg van kortingen in de sociale zekerheid.

Hoe snel de Duitse staatschuld gestegen is, blijkt ook uit de prognose van de Bundesbank dat zij in 1995 een niveau van 2.000 miljard (een kwart miljoen per Duitser) zal bereiken. Een bijzondere categorie daarbinnen vormen de 230 miljard schuld die de Treuhand, het instituut dat vroegere DDR-staatsbedrijven privatiseert, achterlaat en waarvan de aflossing in '95 moet beginnen. Alleen de aflossing daarvan zal “een generatie lang” 17 miljard per jaar vergen, zo waarschuwt de Bundesbank.