De harde leerschool

Teddy, wanneer ben jij geboren?

- De dag dat ik je stem kon horen.

Maar kon je me meteen verstaan?

- Dat kwam pas later, langzaam aan.

Hoe leerde je dan mensentalen?

- Door alle woorden te herhalen.

En hoe heb je leren kijken?

- Door ieder ding te vergelijken.

Maar was je altijd al een beest?

- Ja, dat is altijd zo geweest.

Hoe leert een Teddybeer beminnen?

- Door telkens overnieuw beginnen.

Hou je van zoentjes op je snoet?

- Ik hou van alles wat je doet.

Als ik je sla doet het geen pijn?

- Daar moet je Teddybeer voor zijn.

Voel je je dan nooit gekrenkt?

- Ja, als je niet meer aan me denkt.

Is eender, strikt eender,

    • Rudy Kousbroek