Constantijn raakt Grieks paspoort kwijt

ATHENE, 15 APRIL. Het Griekse parlement heeft ex-koning Constantijn (53) zijn Griekse staatsburgerschap ontnomen. De paspoorten van de voormalige monarch, zijn vrouw Anne-Marie en vijf kinderen zijn ongeldig verklaard. Een daartoe strekkend wetsvoorstel is aangenomen met de stemmen van socialisten en communisten voor, terwijl de conservatieve Nieuwe Democratie zich van stemming onthield. Constantijn kan een nieuw paspoort krijgen als hij schriftelijk verklaart de grondwet te accepteren die van Griekenland een republiek maakte.

Constantijn had nauwelijks drie-en-een-half jaar geregeerd, toen hij in december 1967 in ballingschap ging na te hebben samengespannen tegen de militaire dictatuur in zijn land die hij aanvankelijk had gesteund. Na het herstel van de democratie in 1974 werd de monarchie bij referendum afgeschaft.

De afgelopen zomer keerde Constantijn voor het eerst “als eenvoudig burger” naar zijn land terug, hetgeen tot onrust leidde. Nog onlangs rechtvaardigde de ex-koning in een vraaggesprek zijn aanvankelijke instemming met de machtsgreep van de kolonels in 1967: “Ik heb goed gehandeld. Voorkomen diende te worden dat er bloed zou vloeien en er moest tijd gewonnen worden om de ontwikkeling om te keren.”

Het aantal aanhangers van de monarchie in Griekenland is niet groot. Alleen de kleine Nationale Byzantijnse Organisatie streeft openlijk naar een terugkeer naar royalistische tijden. “Deze stemming is een wraakoefening maar zal alleen maar het royalistische sentiment in Greiekenland versterken”, aldus ex-admiraal Marios Stavridis, die het fortuin van de koning bestiert. (AFP)