Banken betalen 35 miljoen aan Ogem

ROTTERDAM, 15 APRIL. Na ruim twaalf jaar is het faillissement van conglomeraat Ogem ten einde. De curatoren, H.P.J. Ophof en D.A. Slager, hebben gisteren gemeld dat banken 35 miljoen gulden zullen betalen ten behoeve van andere crediteuren. In ruil daarvoor vallen alle rechten van de failliete Ogem-vennootschappen toe aan de banken.

Met de 35 miljoen gulden zullen de tientallen faillissementen van Ogem-bedrijven worden afgewikkeld. Voor Ogem Holding NV schiet echter niets over: niet voor preferente schuldeisers (fiscus, bedrijfsvereniging), niet voor concurrente (leveranciers) en niet voor aandeelhouders.

De curatoren en ABN Amro, de Nationale Investeringsbank en de Nederlandsche Credietverzekeringsmaatschappij zijn een minnelijke regeling overeengekomen: voor 35 miljoen gulden zijn de banken van de Ogem-affaire verlost.

De curatoren zullen 4 miljoen gulden van het bedrag gebruiken om de boedelschulden (onder meer het honorarium voor de curatoren) te betalen. De rest, 31 miljoen gulden exclusief rente, zal verdeeld worden over dertien vennootschappen van Ogem. Deze vennootschappen kunnen de preferente schulden voldoen en bovendien kunnen de leveranciers (concurrente schuldeisers) een deel van hun vorderingen terugzien variërend van 1,2 procent voor Ogem Trade tot 40 procent voor de vennootschap met de exotische naam Dominium OTI CV.

Dan zijn er nog elf vennootschappen die wel de preferente schulden kunnen betalen, maar waarbij de leveranciers niets van hun vorderingen terugzien. Voorts is er nog een groep met 26 vennootschappen, waaronder Ogem Holding, waar niets te halen is. Mr. T.C. Lodder, assistent van Ophof en Slager, wijst erop dat de fiscus bij sommige van deze vennootschappen al eerder verhaal heeft weten te halen.