WVC: extra geld voor monumenten

DEN HAAG, 14 APRIL. Minister d'Ancona (WVC) wil de komende tien jaar 140 miljoen gulden extra per jaar besteden aan de monumentenzorg. Dat staat in het het rapport 'Goed Gefundeerd', dat zij gisteren aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Die extra investering is nodig om de monumenten niet verloren te laten gaan. Veertig procent van alle 43.000 monumenten is er slecht aan toe. Vandaag licht de bewindsvrouw het 'Strategische Plan voor de Monumentenzorg' toe tijdens de Nationale Monumentenstudiedag in Dordrecht.

De afgelopen tien jaar daalde het budget voor de monumentenzorg bij de diverse bezuinigingsronden van ongeveer 180 miljoen naar circa 95 miljoen gulden per jaar. Na de laatste bezuinigingsoperatie luidden de monumentenorganisaties de noodklok.

In Goed Gefundeerd stelt de minister dat voor de periode 1995-2000 per jaar 129 miljoen gulden extra nodig is. Voor de vijf jaar daarna schat zij de benodigde extra investeringen op jaarlijks 146 miljoen gulden. Vanaf het jaar 2005 zouden de achterstanden op het gebied van de restauratie en het onderhoud grotendeels zijn weggewerkt. Het budget zou dan structureel met 25 miljoen verminderd kunnen worden naar 70 miljoen gulden per jaar.

Van de extra investeringen in de monumentenzorg worden positieve effecten verwacht. Zo zullen zullen de investeringen voor de komende tien jaar extra werkgelegenheid opleveren, variërend van 2.400 tot 3.000 mensjaren en zullen de monumenten, eenmaal opgeknapt, extra toeristen trekken. Uit een onderzoek van de Nationale Investeringsbank blijkt dat van elke subsidiegulden zestig à vijfenzestig cent via de btw en de loonbelasting terugkeert naar de schatkist.

Minister d'Ancona stelt tevens voor om het budget voor de verschillende gemeenten anders te verdelen. Nu gebeurt dat aan de hand van het aantal monumenten dat in een gemeente aanwezig is. d'Ancona zou het geld willen verdelen op basis van meerjarenplannen van de gemeenten zelf, waarbij de provincies een adviserende rol zouden vervullen. De provincies zullen in het voorstel van de minister ook een ondersteunende en coördinerende taak krijgen.