Werken voor uitkeringen; het aantal inactieven dat staat tegenover iedere honderd actieven, 1970-1994

Grafiek: Over één ding zijn alle politieke partijen het roerend eens: de verhouding tussen het aantal actieven en inactieven in Nederland is scheefgegroeid. Premier Lubbers noemt de nog verslechterende verhouding zelfs het kernprobleem van Nederland. Nadat de druk op de schouders van werkenden tussen 1984 en 1992 enigszins afnam, is hij sindsdien weer flink toegenomen. Tegenover iedere 100 werkenden staan nu bijna 86 uitkeringsontvangers en gepensioneerden. In 1970 waren dat er 43.

Het Centraal Planbureau berekent de verhouding tussen het aantal actieven en inactieven, ook wel I/A quote genoemd. Ontvangers van een uitkering of AOW worden bij de inactieven geschaard. Tot de actieven behoren werknemers bij bedrijven en overheid en zelfstandigen. Mensen in de Ziektewet worden als inactief geteld. Het Centraal Planbureau telt in arbeidsjaren: iemand die bij voorbeeld halve dagen werkt wordt half meegerekend.

De I/A quote is de afgelopen 25 jaar niet alleen opgelopen door de toegenomen werkloosheid, ook het aantal regelingen is toegenomen: meer mensen hebben recht op een uitkering. Verder zijn er door de vergrijzing relatief meer gepensioneerden en doen meer mensen een beroep op de WAO.

    • Kim Wannet