'Volleybalbond is technisch gezien eigenlijk failliet'

WOERDEN, 14 APRIL. Volgens voorzitter Herman van Zwieten is de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo) dicht bij het moment dat moet worden besloten “te stoppen met topsport”. Dat is een uitermate sombere constatering. Het zou onder meer betekenen dat de NeVoBo de nationale teams geen faciliteiten zal bieden om te trainen en dat de oranje- ploegen niet meer kunnen deelnemen aan de World League en wellicht ook niet aan het EK en WK. Van Zwieten: “Er zijn vergaderingen geweest waarin ik dacht dat we al een besluit moesten gaan nemen, maar steeds was er dan net weer uitzicht op de een of andere hoofdsponsor.”

Die geldschieter is echter nog steeds niet gevonden. De NeVoBo heeft sinds het vertrek van Nationale Nederlanden eind '92 geen hoofdsponsor meer. Daardoor is er sprake van een chronisch geldgebrek. Binnen het bestuur is al voorgesteld om het programma van de vrouwenploeg, die zich evenals de mannen op het WK moet voorbereiden, af te gelasten. Van Zwieten heeft die beslissing nog kunnen tegenhouden. “Want dat kunnen we niet maken.” Maar de dreiging is er nog steeds.

Van Zwieten, nu acht maanden voorzitter, wil niets weten van het verwijt dat de bond te laks zou zijn geweest bij de speurtocht naar een sponsor. “Mensen roepen dat we het succes van de Olympische Spelen hadden moeten verzilveren. Hoe? Wie? Waar? Dat is makkelijk gezegd.” Hij constateert dat er geen fouten zijn gemaakt. Het huidige bestuur was er niet blij mee dat de voorgangers het marketingbureau Beamont Bennett hadden aangetrokken om geldschieters te vinden, “maar op hun manier hebben ook zij hun best gedaan”. Van Zwieten, in het dagelijkse leven burgemeester van Woerden, heeft alleen kritiek op het feit dat de NeVoBo niet genoeg eigen commerciele kennis in huis heeft. “Dat werd vroeger aan Nationale Nederlanden overgelaten. Daar is gewoon te weinig aandacht aan besteed.” Zelfs bondscoach Joop Alberda werd op pad gestuurd om sponsors te zoeken.

Door de slechte financiele situatie van de bond is nu ook de dreiging ontstaan dat de twee vedetten van de nationale ploeg, Blange en Zwerver, dit seizoen niet voor Oranje zullen uitkomen. Zij willen een betere overeenkomst met de NeVoBo. “Ik gun die jongens alles, maar we hebben het niet”, aldus Van Zwieten. Hij is na de bestuursvergadering van gisteravond echter hoopvol gestemd. Er is na enig geschuif met cijfers en getallen volgens hem uitzicht op een overeenstemming met de genoemde spelers. Van Zwieten stelt dat met “uiterste inzet” getracht zal worden de laatste twistpunten op te lossen. De voorzitter belde dinsdagavond zelf met Zwerver in Italie. Penningmeester Leo Dadema voerde de onderhandelingen.

De NeVoBo wil zich in ieder geval niet nog verder in de schulden steken. “Als het zonder die jongens moet, dan moet het maar. We hebben gelukkig nog een paar andere goede spelers.” Van Zwieten beseft ook dat dat waarschijnlijk betekent dat Alberda er de brui aan zal geven. De bondscoach heeft bij zijn aantreden gezegd alleen aan het werk te willen als hij over iedereen kan beschikken. Van Zwieten: “Dat is ook een van onze grote zorgen.”

Bovendien zal de kans op succes in de World League met een team zonder Blange en Zwerver beduidend kleiner zijn. En een hoge klassering is financieel juist een noodzaak voor de bond. De NeVoBo moet dit jaar namelijk 900.000 gulden overhouden. Het tekort van 1993 van 450.000 gulden moet worden gedekt en de lening van het NOC*NSF over eenzelfde bedrag moet worden terugbetaald. Die laatste som was nodig om het inschrijfgeld en de tv-rechten voor de World League van dit jaar te betalen. “Technisch gezien zijn we eigenlijk failliet”, stelt de voorzitter vast.

Uitgerekend is dat in het geval van een vierde of vijfde plaats het bedrag dat voor de World League werd betaald bijna wordt terugverdiend. “Op zo'n 200.000 gulden na”, schat Van Zwieten. Met behulp van “een noodplan” denkt hij dan toch rond te kunnen komen. “Maar dat lukt maar een jaar.” Als er dus niets aan de financiele positie van de NeVoBo verandert, kan Oranje volgend seizoen niet meer aan de World League deelnemen.

Volgens Van Zwieten beseffen maar weinigen hoe precair de situatie is. Hij las ook in de krant dat Alberda verbaasd is dat hij nog geen reactie van het bestuur heeft gekregen op zijn plan over een zelfstandig te runnen topsport-afdeling. “Dat plan is prima. Joop barst van de ideeen. Helaas is er geen geld.” Ook het bericht dat voormalig vrouwenbondscoach Peter Murphy als assistent van Alberda zal gaan fungeren is heel voorbarig, aldus Van Zwieten. De NeVoBo zou subsidie kunnen krijgen voor het aantrekken van een bondscoach voor beachvolleybal. Dat zou Murphy kunnen zijn. “Maar de aanvraag moet nog worden ingediend en dan nog worden behandeld.”

Van Zwieten zegt toch nog steeds optimistisch te zijn. “Vorig jaar hadden we twee weken voor de start van de World League ook nog geen shirtsponsor.” Penningmeester Dadema is pessimistischer, weet de voorzitter. “Ik heb er waardering voor hoe hij de touwtjes aan elkaar knoopt.”

Afgezien van de problemen rondom het nationale team speelt bij de NeVoBo ook de kwestie-Derks. Van Zwieten maakte de voormalig voetbalscheidsrechter verleden week duidelijk dat hij door het hoofdbestuur niet meer gewenst is als waarnemend voorzitter van de sectie Top van de NeVoBo. Hij verwijt Derks oncollegiaal gedrag. “En we zijn er nu juist bij gebaat dat we gelijkgestemd zijn.” Derks bleef volgens Van Zwieten opmerkingen maken over het contract dat de NeVoBo met het Amerikaanse marketingbureau Dorna heeft gesloten en hij zou bestuurders onheus hebben bejegend. “Er was een onwerkbare situatie ontstaan. Frans is een unieke vent, maar blijft toch de individualistische scheidsrechter uit de voetballerij.”