Turks leger vecht weer in Noord-Irak tegen PKK

ANKARA, 14 APRIL. Turkije voert sinds dinsdag opnieuw lucht- en grondaanvallen uit op mobiele kampen van de Koerdische Arbeiders Partij (PKK) in Noord-Irak. Volgens Turkse persberichten zijn bij de operatie, die nog steeds voortduurt, ten minste 40.000 militairen betrokken, maar dit aantal wordt in legerkringen ontkend.

Het Turkse leger is op vier plaatsen de grens met het de facto onafhankelijke Vrij Koerdistan overgestoken, terwijl er daarnaast zowel dinsdag als gisteren bombardementen werden uitgevoerd. De aanval richt zich tegen guerrillastrijders van de PKK, die zich in de afgelopen maanden verspreid in kleine groepen opnieuw in de Turks-Iraakse grensstreek hebben genesteld. Volgens een officiële verklaring zijn tot nu toe 18 PKK'ers gedood, maar de verwachting is dat het dodental in de loop van vandaag verder oploopt.

Het Turkse leger voert in het zuidoosten van Turkije op grote schaal militaire operaties uit om de Koerdische separatisten uit de bergen te verdrijven. De lucht- en grondaanvallen in Noord-Irak maken onderdeel uit van dat plan.

De aanwezigheid van de Turks-Koerdische guerrillastrijders in de grensstreek is bovendien een bron van frictie tussen de PKK en de Iraakse Koerden. De laatsten willen dat de Iraakse dorpelingen die door het het bewind in Bagdad uit hun huizen werden verdreven, terugkeren naar hun nederzettingen. Dit wordt echter tegengewerkt door de PKK. Bij de militaire aanvallen zijn in het verleden ook burgerdoelen geraakt, waarna de Iraakse Koerden hun dorpen opnieuw verlieten.

De operaties van het leger in Zuidoost-Turkije hebben daarnaast geleid tot een trek van Turkse Koerden naar Noord-Irak. De schatting is dat in de afgelopen weken zeker 2.000 mensen de wijk hebben genomen naar het gebied rondom Zako, net over de grens met Irak. De Iraakse Koerden zijn niet gelukkig met deze ontwikkeling, omdat ze geen enkele controle hebben over de omvang van de trek en het bovendien onduidelijk is waar de Turkse Koerden zich vestigen. In de Turkse pers wordt gespeculeerd dat de PKK achter deze ontwikkeling zit. Het zou haar erom te doen zijn haar aanwezigheid in de Iraakse grensstreek te bevestigen en zo tevens de macht van Koerdenleider Masud Barzani van de Koerdische Democratische Partij (KDP) te breken.

De PKK wordt eveneens verantwoordelijk gesteld voor het onklaar maken van de stroomverbinding tussen Turkije en Noord-Irak, die eerder deze maand tot stand kwam. Verscheidene delen van Noord-Irak waren al sinds augustus van stroom verstoken, omdat het bewind in Bagdad uit protest tegen de groeiende onafhankelijkheid van de Koerden de levering van stroom had stopgezet.

    • Froukje Santing