Steeds meer Turken worden Nederlander

DEN HAAG, 14 APRIL. In 1993 is het aantal Turken dat tot Nederlander is genaturaliseerd gestegen van 11.000 tot 18.000. Daarmee vormen zij veruit de grootste groep buitenlanders die in 1993 de Nederlandse nationaliteit hebben gekregen.

Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Buitenlanders kunnen vanaf 1992 hun oorspronkelijke nationaliteit houden. In totaal kregen vorig jaar 43.000 buitenlanders de Nederlandse nationaliteit tegen 33.000 in 1992. 8000 Marokkanen werden Nederlander, net zoveel als in 1992. Verder kregen 5000 Surinamers en 2000 ex-Joegoslaven de Nederlandse nationaliteit. Bij de overige 10.000 verleende Nederlanderschappen ging het om 1400 mensen uit de landen van de Europese Unie en enkele honderden uit landen als China, Colombia, Vietnam en Sri Lanka.