SPD-leider Scharping stelt president Clinton gerust over relaties

BONN, 14 APRIL. Als de SPD in Duitsland na de Bondsdagverkiezingen van 16 oktober gaat regeren, verandert er niets wezenlijks in het buitenlands beleid van de Bondsrepubliek of in de Amerikaans-Duitse betrekkingen. Dit heeft de aanstaande SPD-lijsttrekker Rudolf Scharping gisteren de Amerikaanse president Bill Clinton verzekerd tijdens een gesprek van een half uur in het Witte Huis.

Volgens meegereisde Duitse correspondenten heeft Scharping president Clinton er in dat gesprek vooral van willen overtuigen dat hij CDU-kanselier Helmut Kohl wil kloppen op het terrein van sociaal-economische thema's als de bestrijding van werkloosheid en verbetering van de economische structuur - zoals Clinton deed tijdens zijn campagne bij de presidentsverkiezingen van '92 tegen de Republikein Bush. De Duitse verkiezingen gaan om “Jobs, jobs, jobs”, had Scharping de president gezegd.

Scharping heeft tijdens zijn vierdaags bezoek ook met de Amerikaanse ministers Warren Christopher (buitenlandse zaken) en William Perry (defensie) en leden van het Amerikaanse Congres gesproken. Op een persconferentie in Washington zei hij dat hij de indruk had gekregen dat de Amerikaanse regering veel minder belang hecht aan een snel Duits besluit over deelneming aan vredesafdwingende VN-acties dan de Duitse regeringscoalitie het voorstelt.

In Bonn hameren Kohl en FDP-voorzitter Klaus Kinkel (minister van buitenlandse zaken) er steeds op dat de weigering van de SPD om mee te werken aan de daarvoor benodigde wijziging van de Duitse grondwet een handicap op internationaal gebied bezorgt en ook het Duitse streven naar een vaste zetel in de Veiligheidsraad bemoeilijkt.

Dat deze kwestie in de Verenigde Naties een rol speelt, bleek gisteren tijdens een bezoek in Bonn van secretaris-generaal Boutros Boutros-Ghali die er bij Kohl en Kinkel op aandrong zo snel mogelijk permanent één procent (3.000 à 4.000 man) van de Bundeswehr beschikbaar te stellen voor een zogeheten Stand-by-force van de VN (een op afroep beschikbaar leger voor vredesbewarende taken).

Kohl en Kinkel reageerden positief, maar zeiden dat zij het eindoordeel van het Constitutionele Hof te Karlsruhe over de grondwettelijke toelaatbaarheid van inzet van Duitse militairen buiten het NAVO-gebied moeten afwachten. Van zijn kant zei Boutros-Ghali dat hij achter de Veiligheidsraad-kandidatuur staat van Duitsland, dat de derde contribuant van de VN is, maar dat een besluit daarover aan de leden van de volkerenorganisatie is.