Reporter en Brinkman (5)

Wat de 'zaak-Brinkman' betreft: hier wordt weer eens duidelijk welk een moralistisch (moralistisch hier te verstaan in de pejoratieve betekenis die deze term heeft gekregen) volk het onze is, althans in het aanleggen van absurde maatstaven aan anderen. Een merkwaardig schouwspel: de verontwaardiging van al die calculerende burgers, die God en gebod veelal hebben losgelaten, over een man die niets kwaads heeft gedaan.

Opgezweept door (televisie-) journalistiek kan de publieke opinie iemand maken of breken. Met waarheid heeft dit alles niets te maken, wel met sensatie-zucht en andere lage instincten van de mens. Zolang de media de vrijheid niet aankunnen en daardoor mensen kunnen maken of breken, zou enige (zelf-) beperking van de journalistieke vrijheid, dit heilige huisje van journalisten en publieke opinie, geen kwaad kunnen.

    • O.W. Dubois