Reporter en Brinkman (4)

De televisie-uitzending van KRO-Reporter op de achtste april gaf aardig weer hoe de verhoudingen in Nederland liggen. De almachtige tv blijkt zelfs in staat te zijn de gevreesde FIOD ertoe te brengen op het juiste tijdstip en met de juiste televisie-camera op de achtergrond toe te slaan. Een bedenkelijke zaak voor een overheidsorgaan.

De uitzending zelf was het voorbeeld van een ellenlange reclamespot maar dan een bijzonder slechte. De onzorgvuldigheid die men Brinkman verwijt kan ook op deze uitzending slaan met de uitgesproken selectieve verontwaardiging, die een fanaticus niet zou misstaan.

Waar hebben wij dat in de geschiedenis meer meegemaakt? Inquisitie, heksenjacht, showprocessen, fatsoensrakkerij, het doel heiligt de middelen? Zie de suggestieve opnamen van mensen, die niet wisten waarvoor zij gebruikt werden. Verdachten hebben recht op privacy, dus toch ook burgers, die niets ten laste is gelegd. Niets van dit alles hier; het geweten van Nederland zit in Hilversum, dus is het goed. Hoe bedoelt u: Arrogantie van de macht?

    • J.A. Cornelissen