Reporter en Brinkman (3)

In het hoofdartikel 'Boodschapper' van 11 april wordt de rol van de KRO-reportage in de 'zaak Brinkman' becommentarieerd. Gesteld wordt: “de kernvraag is of Reporter de man in plaats van de bal heeft gespeeld.” De conclusie van het hoofdartikel lijkt mij te zijn : “neen”, want Brinkman heeft de gelegenheid gehad commentaar te geven. De timing mag wat ongelegen zijn geweest, de primaire plicht van de media is te publiceren zodra een verhaal rond is.

Maar ook andere overwegingen zouden een rol moeten spelen. Op dezelfde opiniepagina geeft H. Beunders enkele voorbeelden van 'filmische effecten' die toeschouwer conclusies opdrongen die op zijn minst onbewezen waren. Behalve de genoemde voorbeelden waren er nog vele andere beelden en uitlatingen die meer suggereerden dan was aangetoond. Ik vond Arie V's kostuum met een speciale bergplaats voor zijn pistool een heel goede in deze reeks. De suggestie die hiervan uitging was blijkbaar zo sterk, dat de journalist Sorgdrager in een radio-uitzending op zondag 10 april dit pistool te berde bracht om aan te tonen hoe gevaarlijk Brinkmans contacten wel waren. En dat terwijl Sorgdrager, volgens van Mierlo in Brandpunt van diezelfde avond, een consciëntieus en integer journalist is.

Voor de niet vooringenomen toeschouwer was de uitzending van Reporter zo overtrokken dat het ongeloofwaardig werd en uiteindelijk overkwam als een tendentieus verhaal dat alleen maar bedoeld leek om iemand bewust in een kwaad daglicht te stellen. Dit siert de KRO niet; erger is dat door de wijze waarop deze op zichzelf belangrijke zaak is gepresenteerd een objectieve beoordeling ervan door de Nederlandse kiezer moeilijker, zo niet onmogelijk, is geworden.

    • W. Lammers