Reporter en Brinkman (1)

De vrijheid van de media is een kostbaar goed dat goed moet worden verdedigd. Maar die vrijheid heeft ook grenzen. De opzet van de KRO-reporter was mogelijk niet slecht bedoeld maar veeleer een vrucht van een neiging om groot en schokkend nieuws te brengen. De televisie is immers ook een element van de 'Showbizz'. Men wil vóór alles zijn publiek vermaken. Door eerst een aantal feiten van vóór 1989 op te noemen en daarna te vragen naar de plichten van een commissaris die in 1992 aantreedt wordt goed gesuggereerd dat E. Brinkman onzorgvuldig is geweest. Daarbij ziet men de korte mededeling over het hoofd dat er een dubbele boekhouding was. Men zal de nieuwe commissaris in 1992 zeker de officiële boekhouding hebben getoond (als er toen nog een dubbele boekhouding was). De nieuwe commissaris kon dus niet daarvan weten. Het verhaal over onzorgvuldigheid is dus nonsens. Mijn conclusie is dat de media het publiek in deze grof hebben misleid.

    • Jhr. Mr. G. Beelaerts van Blokland