Notulen over het Britse monetaire beleid publiek

LONDEN, 14 APRIL. Groot-Brittannië heeft met een traditie gebroken door de bijzonderheden te publiceren over de maandelijkse bijeenkomst van zijn topfunctionarissen over het rentebeleid. Minister van financiën Kenneth Clarke zei gisteren dat hij van nu af aan steeds na zes weken het verslag zal publiceren van de ontmoetingen met de gouverneur van de Bank of England, Eddie George.

Het besluit, dat overeenstemt met een aanbeveling van een parlementscommissie, is de laatste in een serie stappen om de formulering van het Britse monetaire beleid meer doorzichtig te maken en de Britse centrale bank een zekere autonomie te geven. “Ik geloof dat een grotere transparantie de werking van het monetaire beleid heeft geholpen en de berekenbaarheid ervan heeft vergroot,” aldus Clarke in een schriftelijk antwoord op vragen uit het parlement. Zijn brief was gevoegd bij de verslagen van zijn ontmoetingen met George in januari, februari en maart. “Ik ben er zeker van dat de notulen van deze en toekomstige ontmoetingen een bevestiging zullen zijn van de toegewijdheid van de regering aan lage inflatie en een gezond monetair beleid.”

De eerste verslagen bevestigden het vermoeden van de markten dat Clarke en George het in februari oneens waren over de noodzaak van een renteverlaging. Clarke pleitte voor een snelle verlaging van een half procentpunt. George was bezorgd dat hiervan een verkeerd signaal zou uitgaan met betrekking tot inflatie. Het resultaat was een compromis: een renteverlaging met een kwart procentpunt.

De vertraging van de publicatie met zes weken is bedoeld om een overreactie van de markten te vermijden. De Federal Reserve Board, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, hanteert een zelfde termijn. Sinds het Britse pond in september 1992 uit het Europees Monetair Stelsel moest, heeft Londen ook al andere maatregelen genomen. Zo werd een onafhankelijk panel van deskundigen ingesteld om het ministerie van financiën in het rentebeleid te adviseren. Verder mag George het tijdstip van rentemaatregelen bepalen, wanneer hij met Clarke overeenstemming heeft bereikt. (Reuter)