Noord-Holland wil fuseren met Zuid-Holland

AMSTERDAM, 14 APRIL. De provincie Noord-Holland wil fuseren met Zuid-Holland. Dit hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vanochtend bekendgemaakt.

De provincie Holland zou het grondgebied van de beide provincies moeten beslaan, zonder de zelfstandige stadsgewesten Rotterdam en Amsterdam, en eventueel zonder een nog te vormen gewest Haaglanden rond Den Haag.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland noemen het plan een “een interessante gedachte”. Zuid-Holland zal zich volgende maand over het aanzoek uitspreken.

Het ministerie van binnenlandse zaken reageert afwachtend. Het wil de aandacht voorlopig richten op de vorming van de stadsprovincies Rotterdam en Amsterdam. Pas als er meer duidelijkheid is over de nieuwe stadsprovincies - waarbij ook Utrecht en Den Haag een rol spelen - zal worden gesproken over de vraag wat er moet gebeuren met de restanten van de betrokken provincies.

De gedachte van één Holland is niet nieuw, aldus de woordvoerders van beide provinciehuizen, maar het is voor het eerst dat het bestuur van een der provincies het tot officieel streven verklaart. 'Holland' zou gelijktijdig met de stadsprovincies Rotterdam (OOR) en Amsterdam (ROA) moeten worden gevormd. “Zo kan binnen een afzienbaar tijdsbestek weer tot een duidelijke en ordelijke bestuurlijke situatie in de Randstad worden gekomen”, aldus het provinciebestuur van Noord-Holland.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vinden wel dat daarvoor de grenzen van de stadsprovincie Amsterdam “nader moeten worden bepaald”. Volgens een woordvoerder van de provincie moet niet 'automatisch' worden uitgegaan van de huidige omvang van het ROA: Amsterdam en veertien randgemeenten. “Wat er van het stadsgewest afgaat, komt er natuurlijk bij de provincie Holland bij”, aldus de woordvoerder van Noord-Holland. Het dagelijks bestuur van het ROA zit niet te wachten op nog eens discussie over de grenzen van zijn gebied. “Wij willen in gesprek blijven met de partners die nu meedoen”, aldus een woordvoerder.

Het is niet de eerste keer dat vanuit Noord-Holland aan de stadsprovincie Amsterdam wordt getornd. Bij zijn Nieuwjaarsrede hield commissaris van de koningin van Noord-Holland, J. van Kemenade, de bewoners van Aalsmeer, Uithoorn, de Haarlemmermeer en Waterland voor dat ze zich goed zouden moeten bedenken of ze werkelijk straks 'Groot-Amsterdam' willen heten. De grenzen van Groot-Rotterdam staan minder ter discussie, aldus een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland. Een provincie Haaglanden “ligt minder op stoom”. Als Den Haag ook een stadsgewest wordt, is de provincie Holland een grote gatenkaas.