Mens en Bedrijf

Mr. R. L. J. Stevens wordt met ingang van 1 juni als directeur marketing en thuisverbruik opgenomen in de directie van Brand Bierbrouwerij. De andere directieleden zijn drs. M.A.M. Brand en drs. J.M. Jaminon.