Mens en Bedrijf

Drs. D. R. de Kat wordt commissaris bij Koninklijke Van Ommeren. Hij volgt in die functie drs. O.C. Fischer op die de gestelde leeftijdsgrens bereikte. De Kat is vice-voorzitter van de directie van SHV Holdings en tevens commissaris bij Ankerpoort en Abemy International Holding.