Mens en Bedrijf

Drs. C. A. Woudt wordt de nieuwe vice-voorzitter van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO). Hij volgt dr. A. van Es op, die terugtreedt als voorzitter van Akzo Nederland en daarmee zijn functies bij het VNO neerlegt. Woudt zit al sinds 1989 in het dagelijks bestuur van het VNO namens de groep kleine en middelgrote ondernemingen. Vanaf oktober 1991 maakt hij deel uit van het presidium. Woudt is hoofddirecteur van Mercurius Groep Wormerveer (uitgeverij; grafische industrie).